Tin Tức

Liên minh Châu Âu (EU)

1/ Hiện tại do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn TP.HCM, việc kết nối hàng hóa / chứng từ có thể chậm trễ hơn so với bình thường ( 01-02 ngày làm việc)

2/ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ gỡ bỏ việc miễn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị thấp (tức là tất cả hàng hóa có giá trị không quá € 22 *). Do đó, tất cả các lô hàng thương mại nhập khẩu vào EU sẽ phải chịu thuế GTGT và cần khai báo Hải quan