Worldwide freight services

Worldwide freight services

CHUYỂN PHÁT NHANH

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Phụ Phí Nhiên Liệu(FSC)

Courier %
DHL 18,75
KANA 16
TNT Economy Export 14,5
UPS 14,5

Tỉ Giá

Code Sell Buy
USD 23.075 23.245
THB 67.134 78.017
SGD 169.354 1.732.792
MYR 00 577.842
JPY 20.322 21.251
GBP 2.977.424 3.040.348
EUR 253.803 2.640.666
CAD 1.740.637 1.795.288
AUD 156.692 1.616.117