Worldwide freight services

Worldwide freight services

CHUYỂN PHÁT NHANH

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Phụ Phí Nhiên Liệu(FSC)

Courier %
DHL 18,75
KANA 16
TNT Economy Export 14,5
UPS 14,5

Tỉ Giá

Code Sell Buy
USD 23.110 23.230
THB 7.511 78.244
SGD 1.687.322 1.717.776
MYR 00 561.655
JPY 20.846 21.673
GBP 3.024.723 3.073.163
EUR 2.558.274 2.643.039
CAD 1.729.409 1.774.794
AUD 1.570.264 1.606.608