Worldwide freight services

undefined

Worldwide freight services

undefined

KANA COURIER - Dịch vụ chuyển phat nhanh quốc tế .

KANA LOGISTIC - Dịch vụ vận chuyển đường biển

Chuyển phát nhanh chuyên tuyến Quốc tế KANA

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Phụ Phí Nhiên Liệu(FSC)

Courier %
UPS 39
DHL 35,75
TNT Economy Export 33,5
KANA 33,5

Tỉ Giá

Code Sell Buy
AUD 15,503.83 16,164.82
CAD 16,844.10 17,562.24
EUR 24,249.69 25,607.39
GBP 28,090.07 29,287.67
JPY 168.10 177.96
MYR - 5,413.22
SGD 16,986.16 17,710.35
THB 598.37 690.40
USD 23,390.00 23,700.00