Worldwide freight services

undefined

Worldwide freight services

undefined

KANA COURIER - Dịch vụ chuyển phat nhanh quốc tế .

KANA LOGISTIC - Dịch vụ vận chuyển đường biển

Chuyển phát nhanh chuyên tuyến Quốc tế KANA

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Phụ Phí Nhiên Liệu(FSC)

Courier %
DHL 36
TNT Economy Export 33,5
UPS 32,5
KANA 31

Tỉ Giá

Code Sell Buy
AUD 16,228.84 16,920.86
CAD 17,143.57 17,874.60
EUR 24,857.55 26,249.47
GBP 28,270.18 29,475.66
JPY 175.71 186.02
MYR - 5,602.92
SGD 17,399.28 18,141.22
THB 630.64 727.64
USD 23,260.00 23,630.00