KANA COURIER - Dịch vụ chuyển phat nhanh quốc tế .

KANA LOGISTIC - Dịch vụ vận chuyển đường biển

Chuyển phát nhanh chuyên tuyến Quốc tế KANA

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Phụ Phí Nhiên Liệu(FSC)

Courier %
DHL 36
TNT Economy Export 33,5
UPS 32,5
KANA 31

Tỉ Giá

Code Sell Buy
AUD 15,429.97 16,087.88
CAD 16,750.79 17,465.02
EUR 25,009.87 26,410.24
GBP 28,229.12 29,432.78
JPY 174.87 185.12
MYR - 5,381.10
SGD 17,277.76 18,014.46
THB 608.75 702.38
USD 23,300.00 23,670.00